Poznaj więcej opinii klientów...

Zobacz dlaczego administratorzy zmieniając pracę chcą dalej używać NetCruncha...

Pakiety monitorowania

W NetCrunchu monitorowanie zarządzane jest w oparciu o pakiety monitorowania. Pakiety mogą być automatycznie przypisane do węzłów w oparciu o określone reguły.

Program zawiera ponad 100 wstępnie zdefiniowanych pakietów monitorowania dla najpopularniejszych systemów, urządzeń i aplikacji.

Automatyczne monitorowanie i organizacja Wstępnie zdefiniowane pakiety monitorowania

Wykresy i widoki w czasie rzeczywistym

NetCrunch automatycznie tworzy mapy warstwy 2, mapy rutingu, a także automatycznie zarządza i aktualizuje wiele wstępnie zdefiniowanych widoków sieci.

Gdy potrzebujesz utworzyć mapę sieci, śledzić wiele zmiennych na jednym wykresie czy dodać nowy wykres do topcharts, stwórz go w oparciu o reguły i pozwól by NetCrunch na bieżąco go aktualizował.

Zarządzanie widokami atlasu sieci

10, 100 lub ponad 1000 węzłów?
Nie ma problemu

NetCrunch został zoptymalizowany by szybko przetwarzać duże ilości danych - na przykład monitorowanie tysiąca węzłów może wymagać śledzenia ponad 30 tysięcy parametrów.

By osiągnąć najlepsze rezultaty nawet w przypadku połączeń zdalnych lub przeciążonych, wolnych łączy, NetCrunch używa zaawansowanych technologii, takich jak zapobieganie fałszywym alertom i optymalizacja protokołów konsoli.

Automatyczna korelacja alertów

Wszystkie wewnętrzne alerty są domyślnie skorelowane, zatem NetCrunch wie kiedy zaczyna i kiedy kończy się (jest zamykany) dany alert.

Alerty zewnętrzne (komunikaty syslog, trapy SNMP, zdarzenia Windows) mogą być łatwo skorelowane poprzez dodanie odpowiedniego zdarzenia zamykającego w definicji alertu.

Zarządzanie alertami i raportami

Szerokie możliwości powiadamiania

NetCrunch potrafi więcej niż tylko wysłać powiadomienie o problemie (wiadomość SMS, na desktop czy email).

Potrafi zdalnie uruchomić skrypt na wszystkich wspieranych systemach operacyjnych, zrestartować komputer lub usługę, lub ustawić zmienną SNMP.

Akcje alertujące

Wszystko w jednym programie

Wszystko zawarte jest w jednym programie, bez dodatkowych modułów i ukrytych kosztów. Od monitorowania urządzeń SNMP i kolektora przepływów NetFlow do monitorowania systemów operacyjnych i VMware ESXi.

Można też poszerzyć możliwości monitorujące NetCruncha za pomocą zewnętrznych skryptów i programów, korzystając z NC Open Monitor.

Przejrzysty interfejs użytkownika

Podczas sprawdzania stanu węzła, widzisz też jego połączenia fizyczne oraz wszystkie widoki na których znajduje się ten węzeł. Jeden klik wystarczy by przejrzeć porty na przełączniku, VLAN-y i połączenia.

Alerty, ruch w sieci, widoki wydajnościowe - wszystko jest powiązane ze sobą, by pomóc zdiagnozować i rozwiązać problemy w sieci.

NetCrunch udostępnia konsolę administracyjną na stacji roboczej, w przeglądarce i na urządzeniu przenośnym. Została ona również zoptymalizowana dla tabletów z Windows 8.1.

Galeria zrzutów ekranu

Automatyczne wykrywanie i konfiguracja sieci

NetCrunch w kilka minut wykryje sieć i sprawdzi jakie usługi uruchomione są na każdym węźle.

Gdy NetCrunch ustali typ poszczególnych urządzeń w sieci, automatycznie rozpocznie monitorowanie odpowiednich liczników i ustawi powiadomienia dla tych urządzeń (w oparciu o pakiety monitorowania) . Jeżeli typ urządzenia nie może być rozpoznany, można go szybko ustawić ręcznie.

Wykrywanie sieci

Prosty model licencjonowania

NetCrunch jest licencjonowany w oparciu o ilość węzłów w sieci, co łatwiej policzyć niż ilość próbników czy sensorów. Takie licencjonowanie jest też o wiele korzystniejsze wraz z rozwojem wielkości sieci.

Porównaj model licencjonowania NetCruncha do innych