Features Overview

See us in London, UK
 • Szybka instalacja i konfiguracja

  NetCruncha można zainstalować w kilka minut na dowolnym komputerze z systemem Windows 7 lub nowszym - nie trzeba pobierać żadnych dodatkowych programów.

  Do monitorowania serwerów Windows, Linux, Mac OS czy BSD nie jest wymagany protokół SNMP. NetCrunch korzysta z uprawnień w Active Directory do monitorowania serwerów Windows (ale może być również zainstalowany w workgroupie).

  Więcej o monitorowaniu systemów Windows w NetCrunchu

  NetCrunch w kilka minut wykrywa urządzenia w sieci, a następnie sprawdza usługi uruchomione na każdym węźle.

  Gdy NetCrunch ustali typ poszczególnych urządzeń w sieci, automatycznie rozpocznie monitorowanie odpowiednich liczników i ustawi powiadomienia dla tych urządzeń (w oparciu o pakiety monitorowania) . Jeżeli typ urządzenia nie może być rozpoznany, można go szybko ustawić ręcznie.

  Wykrywanie sieci

 • Widoki sieci, wykresy i pulpity wydajnościowe

  NetCrunch automatycznie tworzy mapy warstwy 2, mapy rutingu, a także automatycznie zarządza i aktualizuje wiele wstępnie zdefiniowanych widoków sieci, np. lokacje, typy urządzeń, serwery, przełączniki, itp. Wszystkie widoki pokazują status węzła i mogą też wyliczyć status sumaryczny. Dzięki temu, gdy coś się stanie, zobaczysz właściwy kolor i informację o tym obok ikony węzła.

  Zarządzanie w oparciu o reguły

  Aby utworzyć mapę sieci lub widok z wieloma wykresami wydajnościowymi, wystarczy zdefiniować jakie reguły mają spełniać wyświetlane tam elementy - NetCrunch utworzy je automatycznie i będzie je też na bieżąco aktualizował.

  Zarządzanie widokami sieci

 • Monitorowanie od A do Z

  NetCrunch monitoruje urządzenia infrastruktury sieciowej, w tym przełączniki, rutery i drukarki, ale również serwery (Windows, Mac OS X, BSD, ESX/i) i hosty maszyn wirtualnych. Potrafi monitorować 65 popularnych usług sieciowych (ping, DNS, SMTP, DHCP. FTP, itd.) oraz posiada zaawansowany sensor HTTP do monitorowania zawartości lub czasu ładowania strony internetowej, monitor skrzynki poczty elektronicznej, monitor plików i katalogów oraz monitor weryfikujący odpowiedzi serwera DNS. NetCrunch zawiera również moduł inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu komputerów Windows.

  W NetCrunchu monitorowanie zarządzane jest w oparciu o pakiety monitorowania, które zawierają reguły powiadamiania i zbierania danych. Pakiety mogą być automatycznie przypisane do węzłów, w oparciu o określone reguły. Jeśli chcesz zmienić monitorowany parametr (na przykład wartość progową licznika), wystarczy zrobić to w jednym miejscu, a NetCrunch zastosuje to dla wszyskich węzłów używających tego pakietu monitorowania.

  Program zawiera ponad 120 wstępnie zdefiniowanych pakietów monitorowania dla najpopularniejszych systemów, urządzeń i aplikacji.

  Automatyczne monitorowanie i organizacja Wstępnie zdefiniowane pakiety monitorowania

 • Przejrzysty interfejs użytkownika

  Sprawdzając stan węzła, widzimy jego połączenia fizyczne i listę wszystkich widoków, na których węzeł ten się znajduje. Jeden klik pozwala łatwo przejrzeć porty przełącznika, VLANy i połączenia.

  Alerty, ruch sieciowy i widoki wydajnościowe - wszystkie informacje są powiązane, a to pomaga w szybkiej diagnostyce problemów w sieci.

  Nawet złożone zadania wykonasz szybko, na przykład można zmodyfikować ustawienia wielu węzłów jednocześnie, wystarczy jeden klik.

  NetCrunch posiada konsolę dla stacji roboczej Windows, dla przeglądarki internetowej oraz smartfona. Konsola administracyjna dla stacji roboczych została również zoptymalizowana do pracy na tabletach z systemem Windows 8.1.

  Co więcej, NetCrunch zawiera narzędzia diagnostyczne dla Windows WMI Tools, IP Tools oraz SNMP Viewer pozwalający na łatwe przeglądanie lub modyfikacje danych na urządzeniach SNMP (przełączniki, drukarki, rutery, etc.).

 • Widok trwających alertów

  Przeglądając dzienniki zdarzeń widzimy listę wydarzeń, jakie zachodziły w czasie. Ale widok taki nie pokazuje nam, które problemy zostały już rozwiązane (zamknięte), a które ciągle wymagają naszej uwagi.

  NetCrunch śledzi, kiedy rozpoczął i kiedy zakończył się alert, dzięki temu potrafi wyświetlić widok trwających alertów - czyli tych, którym należy przyjrzeć się w pierwszej kolejności. Wszystkie wydarzenia generowane przez program są automatycznie skorelowane. Alerty zewnętrzne (na przykład komunikaty syslog, trapy SNMP, zdarzenia z dziennika zdarzeń Windows) mogą zostać skorelowane poprzez zdefiniowanie dla nich warunku (zdarzenia) zamykającego taki alert. Wreszcie, program umożliwia dodanie akcji/powiadomienia, które ma być wykonane nie tylko gdy alert się rozpocznie, ale również w momencie jego zakończenia (zamknięcia).

  Zarządzanie alertami i raportami

 • Zaawansowane akcje i powiadomienia o zdarzeniach

  NetCrunch wspiera popularne typy powiadomień, jak wiadomość tekstowa SMS, wyświetlenie komunikatu na monitorze oraz wiadomość email. Program potrafi również uruchomić zewnętrzne powiadomienia za pomocą dowolnego skryptu lub programu.

  NetCrunch umożliwia zdalne uruchomienie skryptu na wszystkich wspieranych systemach operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS X, BSD), potrafi zrestartować program lub usługę, oraz ustawić zmienną SNMP. NetCrunch dysponuje ponad 30 zdefiniowanymi akcjami, które są gotowe do wykorzystania w skrypcie alertowym.

  Skrypt alertujący ułatwia zarządzanie alertami i pozwala na zdefiniowanie własnego schematu eskalacji alertu (jaka akcja ma być wykonana przez program po określonym czasie trwania alertu lub po jego zamknięciu).

  NetCrunch upraszcza zarządzanie akcjami alertowymi poprzez skrypty alertujące oraz profile użytkownika i grupy użytkowników. Zamiast ręcznego wprowadzania adresu email w każdej definicji alertu, wystarczy tylko wybrać profil użytkownika lub grupy użytkowników. Profile użytkowników pozwalają w jednym miejscu ustawić formaty powiadomień dla danego uzytkownika w zależności od pory dnia i dnia tygodnia. Na przykład w profilu użytkownika można ustawić otrzymywanie powiadomień SMS tylko w określonych godzinach dnia, w wybrane dni tygodnia.

  Akcje alertujące

 • Raporty i analiza danych

  Raporty generowane są w formacie PDF. Raporty mogą zostać utworzone na żądanie lub automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem (dziennym, tygodniowym lub miesięcznym). Takie raporty moga byc również automatycznie wysyłane na podany adres email.

  Historyczne dane o pracy sieci mogą zostać wyeksportowane do zewnętrznych baz danych (MS SQL, MySQL, Oracle, etc.).

  Przeglądarka trendów pozwala na analizę i porównanie historycznych parametrów wydajnościowych zebranych przez NetCruncha. Można łatwo porównać różne metryki lub zobaczyć godzinowy, dzienny lub tygodniowy rozkład wartości.

 • Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

  NetCrunch został zoptymalizowany do wydajnej pracy w długim okresie czasu - w końcu pojedynczy serwer NetCruncha może monitorować nawet 3 tysiące węzłów. Jedna instancja NetCruncha potrafi śledzić ponad 200 tysięcy parametrów!

  NetCrunch łączy w sobie wiele technologii w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów - własna baza NoSQL do zbierania historycznych parametrów wydajnościowych, baza danych in-memory (w-pamięci) do szybkiego zapisu statusów w czasie rzeczywistym, oraz wbudowana baza SQL do przechowywania alertów.

  By zapewnić wydajną pracę programu, nawet w oparciu o zdalne lub wolne łącza, NetCrunch wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak zapobieganie zalewom alertów oraz optymalizację protokołów konsoli administracyjnej.

  Wszystkie części składowe programu są zabezpieczone i szyfrowane zgodnie z branżowymi standardami. Konsole webowe umożliwiają korzystanie z protokołu SSL do łączenia się z serwerem NetCruncha. Zdalna konsola administracyjna NetCruncha używa szyfrowania i kompresji danych do zdalnej komunikacji z serwerem.

  Monitorowanie pracy Serwera NetCrunch

  NetCrunch monitoruje samego siebie - śledzi setki parametrów komponentów programu i ostrzega użytkownika w sytuacji przeciążenia lub innych problemów. NetCrunch został zaprojektowany do tego, by radzić sobie z sytuacjami przeciążenia, które mogą zdarzyć się w sytuacji awarii innego urządzenia w sieci (co oznacza generowanie tysięcy alertów na sekundę).

 • Prosty model licencyjny

  NetCrunch jest licencjonowany ze względu na ilość monitorowanych węzłów, co jest bardziej logiczne niż liczenie próbników lub sensorów, a jednocześnie jest łatwo skalowalny. Pojedyńczy węzeł liczymy jako jeden niezależnie od ilości usług czy aplikacji na nim monitorowanych, nawet jeśli jest to przełącznik z 48-oma portami lub serwer z wieloma aplikacjami.

  Porównaj licencjonowanie NetCruncha do produktów konkurencji

 • Dlaczego NetCrunch?

  AdRem Software tworzy programy dla sieci od 1998 roku. Na początku były to produkty dla serwerów Novell, potem rozpoczęliśmy pracę nad systemem do monitorowania sieci i serwerów, którego pierwsza wersja ukazała się na rynku w 2001 roku.

  Aktualizacje NetCruncha ukazują się 4-5 razy w roku, każda z nich zawiera nowe funkcje i ulepszenia.
  Zobacz informacje o nowych wydaniach NetCruncha

  Oferujemy globalne wsparcie techniczne, które świadczone jest przez naszych inżynierów. Zapytania techniczne rozwiązywane są zwykle w czasie szybszym niż 24h w dni robocze. Warto również skorzystać z ciągle rozbudowywanej Bazy Wiedzy Online

  Zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne w okresie testowania programu oraz pomoc przy instalacji. Nasi partnerzy również oferują usługi konsultingowe, wdrożenia i szkolenia w siedzibie klienta.

  monitoruje ponad 1.3 miliony urządzeń

  w 87 krajach

Opisany na stronach: