NetCrunch

Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji

 

"Kilka lat temu, kiedy nasza sieć stawała na nogi a hostów przybywało, zaczęliśmy rozglądać się za porządnym system do monitorowania naszych zasobów. Wiele rozwiązań trzeba było kombinować z kilku aplikacji. W końcu znaleźliśmy polski system o nazwie AdRem NetCrunch. Wreszcie mogliśmy monitorować strukturę, hosty i procesy na jednym ekranie".

Hukos
Administrator Sieci
Dział Systemów Sieciowych TVN24

Przeczytaj więcej opinii...

Monitorowanie sieci

NetCrunch kontroluje wydajność i dostępność usług sieciowych (Ping, HTTP, SSH, FTP, etc.). Monitoruje też połączenia sieciowe i automatycznie prezentuje je w formie widoków graficznych (np. mapy warstwy drugiej).

NetCrunch łączy w jednym systemie pełne wsparcie dla SNMP (włącznie z kompilatorem MIB), monitorowanie ruchu na przełącznikach oraz serwer NetFlow.

Zobacz więcej...

Monitorowanie systemów i aplikacji

Monitoruj systemy operacyjne takie jak Windows, Linux, VMware ESX/ESXi, Mac OS X i BSD – bez użycia agentów i bez SNMP.

Użyj predefiniowanych Pakietów Monitorowania dla: MS SQL, Exchange, SharePoint, HP AIX, NetWare, Terminal Services i innych. Zobacz wszystkie Pakiety Monitorowania.

Poszerz zakres monitorowania NetCrunchem za pomocą zewnętrznych skryptów i programów w NC Open Monitor.

Zobacz więcej...

All-in-one

This is one package with all bells and whistles